Poštovné zadarmo od 100EUR
Facebook novinky

Ako nakupovať

Zákazník si môže prostredníctvom systému poskytovateľa služieb objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené logo nákupného košíka resp. tlačidlo "Do košíka".

Po objednaní tovaru pozostávajúceho zo zadania druhu tovaru sa jeden objednaný kus tovaru automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je stále k dispozícii pre potreby náhľadu, zmeny jeho obsahu, ukončenia nákupu alebo odoslania objednávky.

Pre odoslanie objednávky a uzatvorenie zmluvy sa zákazník môže zaregistrovať sa do informačného systému poskytovateľa služieb alebo nakupovať ako návštevník. Pri registrácii si zákazník vytvára osobné konto, ku ktorému môže pristupovať na základe prihlasovacieho mena a hesla zadaného pri registrácii. Pod týmto kontom vytvára zákazník objednávky, na základe ktorých sú zákazníkovi evidované a poskytované zľavy a iné výhody.

Po každom pridaní tovaru do nákupného košíka má zákazník možnosť zobraziť obsah košíka - „Košík" alebo pokračovať v nákupe „Pokračovať v nákupe". V prípade, že zvolí možnosť "Košík" získava možnosti pre editáciu obsahu košíka alebo možnosť "Objednať", ktorou ukončuje výber tovaru a prechádza k možnosti výberu platby a k možnosti upresnenia a zmeny údajov o zákazníkovi.

Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky dôkladne skontrolovať obsah objednávky a prípadne opraviť chyby vzniknuté pri objednávaní tovaru a služieb.

Proces objednávania pokračuje tlačidlom "Pokračovať", ktorým sa zákazník dostáva do finálnej fázy procesu a tlačidlom "Potvrdiť objednávku", môže svoju objednávku odsúhlasiť a zaslať na jej ďalšie spracovanie.

Poskytovateľ služieb elektronicky potvrdzuje objednávku bezodkladne po jej doručení, objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

Zmluvné lehoty a zmluvné podmienky tvoria súčasť objednávky zasielanej kupujúcemu elektronickou formou.